دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

عربستان


دیدار وزیر دفاع کویت با شاه عربستان

وزیر دفاع کویت طی سفری به عربستان سعودی با پادشاه این کشور در قصر العوجا واقع در شمال غرب شهر ریاض دیدار کرد.


دیدار وزیر دفاع کویت با شاه عربستان

وزیر دفاع کویت طی سفری به عربستان سعودی با پادشاه این کشور در قصر العوجا واقع در شمال غرب شهر ریاض دیدار کرد.


آزادی دو پسر شاه سابق عربستان

دو نفر از پسران پادشاه پیشین عربستان سعودی که بازداشت بودند، در قبال پرداخت پول آزاد شدند.


آزادی دو پسر شاه سابق عربستان

دو نفر از پسران پادشاه پیشین عربستان سعودی که بازداشت بودند، در قبال پرداخت پول آزاد شدند.


آغاز مذاکرات حج ایران و عربستان

نخستین دور مذاکرات حج ایران و عربستان بدون مشخص شدن جزییات بیشتر از دیدار مقامات دو کشور، انجام شد.


آغاز مذاکرات حج ایران و عربستان

نخستین دور مذاکرات حج ایران و عربستان بدون مشخص شدن جزییات بیشتر از دیدار مقامات دو کشور، انجام شد.


چه اسم‌هایی در عربستان ممنوع شد؟

وزارت کشور عربستان سعودی فهرستی از نام‌های ممنوعه در این کشور را منتشر کرد.


چه اسم‌هایی در عربستان ممنوع شد؟

وزارت کشور عربستان سعودی فهرستی از نام‌های ممنوعه در این کشور را منتشر کرد.


آزادی دو پسر پادشاه سابق عربستان در قبال پول

دو نفر از پسران پادشاه پیشین عربستان سعودی که بازداشت بودند، در قبال پرداخت پول آزاد شدند.


آزادی دو پسر پادشاه سابق عربستان در قبال پول

دو نفر از پسران پادشاه پیشین عربستان سعودی که بازداشت بودند، در قبال پرداخت پول آزاد شدند.