۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : باشی

اگر وطن‌فروش باشی برایت کف می‌زنیم!

کسانی که دم از هنرمند جهانی می‌زنند، از هنرمند با غیرت و مردمی سخن می‌گویند و دم از آزادی بیان می‌زنند، پس از رونمایی این سرود درصدد تخریب این خواننده محبوب برآمدند و با دیکتاتوری و فرافکنی بجای گفتمان عقلایی سعی کردند که این اتفاق را بد جلوه دهند و در فضای مجازی چهره واقعی و دیکتاتوری خود را که پشت چهره دموکراسی زده خود پنهان کرده‌اند، نمایان ساختند.