سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

اصلاح طلب


تله قومگرایی برخی کاسبان رای بوشهر در انتخابات مجلس یازدهم

افرادی که از حامیان اصلی دولت روحانی هستند امروز به دلیل ضعف در عملکرد دولت خود با نقاب وارد عرصه انتخابات شده اند تا بلکه بتوانند با دیدگاه سوری خود وارد مجلس شوند که باید از مثال شتر در خواب بیند پنبه دانه گاهی نرم و گاهی دانه استفاده کرد.


موج سواری با موضوع دختر آبی و چنگ زدن به چهره نظام عین بی حیایی است

موج سواری از این گونه اتفاقات و چنگ انداختن به چهره نظام به بهانه خودسوزی دختری که اصلاً نه حکمی دریافت کرده و نه اگر حکمی باشد، مربوط به ورودش به ورزشگاه بوده، عین بی حیایی است.


گزارش نرخ بیکاری استاندار و انتقاد خبرنگار اصلاح طلب به این آمار/ هنگام اجرای مصوبه دولت با خودروهای شوتی برخورد می شود

استاندار بوشهر گفت: در سال ۹۷ میزان بیکاری ۱۰٫۷ بود که در سه ماهه اول سال جاری به ۱۰٫۹ و در سه ماهه دوم سال ۹۸ به ۹٫۲ رسید که نشان می دهد رو به کاهش است که باید با استفاده از حوزه صنعت و کشاورزی نرخ بیکاری را کاهش دهیم.


آیا تنش های سیاسی به استان بوشهر باز خواهد گشت

پس از اخبار واصله دررابطه با تغییرات احتمالی در استانداری بوشهر و گزینه های ارائه شده برای آن پست ها توجه به این موضوع بسیار مهم است که این انتصابات از کجا منشاء گرفته و چه نتایجی در پی دارد.


آیا تنش های سیاسی به استان بوشهر باز خواهد گشت

پس از اخبار واصله دررابطه با تغییرات احتمالی در استانداری بوشهر و گزینه های ارائه شده برای آن پست ها توجه به این موضوع بسیار مهم است که این انتصابات از کجا منشاء گرفته و چه نتایجی در پی دارد.