کد خبر : 2457 دسته بندی : تاریخ ثبت : 1401/3/18 14:33:30

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جم منصوب شد

با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ،رضا رونما به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جم منصوب شد.به گزارش سپاس؛ با حکم منفرد سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جم منصوب شد که متن این حکم به شرح ذیل می باشد.

جناب آقای رضا رونما

سالم علیکم نظر به سوابق مفید و تجربیات جنابعالی ، بموجب این حکم شما را به سمت سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جم منصوب می نمایم . ارتباط مستمر و فعال با بهره برداران و تشکلهای مرتبط با بخش کشاورزی و کلیه مدیران در سطح ستاد سازمان و شهرستان ، پیگیری مستمر امور مربوط به بخش ، اجرای بموقع برنامه های مربوطه در شهرستان ، حضور فعال در مجامع تصمیم ساز مرتبط با حوزه وظایف و گزارش بموقع فعالیت ها از اهم انتظارات است . امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت مردمی و انقالبی سیزدهم و سیاست های ابالغی وزارت متبوع ، با استفاده از همه ظرفیت های شهرستان و ارتباط مستمر و فعال با بهره برداران و تشکلهای مرتبط با بخش کشاورزی در پیگیری امور محوله موفق و موید باشید.

منفرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

انتهای پیام//

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه

آخرین اخبار

sooknews