کد خبر : 1949 دسته بندی : تاریخ ثبت : 1401/2/18 12:27:33

آیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلات

آیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلات جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه و پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا با حضور مردم از شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

به گزارش سپاس آیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلات جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه و پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا با حضور مردم از شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در این آیین که با موضوع اهمیت و جایگاه ویژه آب در کشت و کار انجام می شود نمایش ویژه ای نیز پیش از شروع مراسم و در راستای تبیین شکل گیری از مراسم آیینی اجرا شد.

آیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلاتآیین سنتی بیل گردانی در نیم ور محلات

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه

آخرین اخبار