کد خبر : 1947 دسته بندی : تاریخ ثبت : 1401/2/18 12:24:12

طبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیه

منطقه تاریخی کاظم داشی در ۷۰ کیلومتری شمال شرق ارومیه و در ساحل دریاچه ارومیه و دز نزدیکی روستایی به نام گورچین قلعه قرار دارد

به گزارش سپاس منطقه تاریخی کاظم داشی در ۷۰ کیلومتری شمال شرق ارومیه و در ساحل دریاچه ارومیه و دز نزدیکی روستایی به نام گورچین قلعه قرار دارد . این منطقه دارای طبیعت بکر و زیبا است و در فصل بهار، دشت ها و تپه ها ، سراسر سبز و پوشیده از گل هستند . گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری در منطقه رشد و زندگی می کنند . از جمله گیاهان و درخت ها می توان به کاکوتی ، آویشن ، پونه و بادام وحشی اشاره کرد . از گونه های جانوری که در منطقه رشد می کنند می توان روباه ، گرگ ، کرکس کوچک ، خرگوش و جغد کوچک را نام برد .

طبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیهطبیعت بهاری منطقه تاریخی کاظم داشی ارومیه

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه

آخرین اخبار