۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سنگدلی صنعت و نامهربانی ها با کنگان

سنگدلی صنعت و نامهربانی ها با کنگان

تحولات در بسیاری از جهات همسو و هماهنگ با طرح ناقص آمایش سرزمینی مصوب هیات دولت درسال 84 و انتظار عموم بومیان از صنعتی صورت نمی‏پذیرد. بر اساس چارچوب نظری تئوری­های قطب رشد نارسائی های قطب رشد

اضافه وزن باعث کوچک شدن مغز می شود

محققانی از دانشگاه کمبریج رابطه ی بین شاخص توده بدن و بروز نقص آشکار در حافظه را کشف کردند. و نتیجه گرفتند که چاقی با تضعیف مغز و ناتوانی حافظه در ارتباط است.

تولد سالانه 30 هزار کودک معلول در کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن غربالگری ژنتیک ازدواج خبر داد و گفت: این کار به منظور پیشگیری از تولد 30 هزار کودک معلولی است که در کشور متولد می‌شود.

تولد سالانه 30 هزار کودک معلول در کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن غربالگری ژنتیک ازدواج خبر داد و گفت: این کار به منظور پیشگیری از تولد 30 هزار کودک معلولی است که در کشور متولد می‌شود.