۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موتور سواری دختران در خیابان های بوشهر چه چیزی را نشانه رفته است؟

موتور سواری دختران در خیابان های بوشهر چه چیزی را نشانه رفته است؟

با توجه به اینکه در سالهای اخیر و در دولت های گذشته بیشترین هزینه های بیت المال خرج موضوع فرهنگی به صورت پراکنده شده است، اما کمترین بازخورد مثبت را در این عرصه داشته ایم و این ناشی از سطحی نگری مسئولان به موضوع فرهنگ است.

زحمات پرسنل شهرداری هیچ موقع دیده نمی شود

شهردار خورموج گفت: اکثر فعالیت انجام شده برای برگزاری مراسمات در سطح شهر خورموج توسط پرسنل شهرداری انجام می شود اما در پایان که نوبت به قدردانی می شود فقط اسامی اشخاصی خاص به زبان آورده می شود و زحمات این قشر زحمتکش که تا 2 ساعت پس از پایان مراسم نیز مشغول هستند نادیده گرفته می شود.