شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

نیروگاه اتمی بوشهر ۲٫۱ درصد برق کشور تامین می کند

سهم نیروگاه اتمی بوشهر در تولید برق در سال گذشته 2/1 درصد بوده که هشتمین نیروگاه از نظر تولید برق در سال 98 محسوب می شود.

اقتصادی
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۹
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

سهم نیروگاه‌های بخار، گاز، سیکل ترکیبی و برقآبی از تولید برق کل کشور در سال ۱۳۹۸ در نمودارهای  زیر نشان داده شده است.
هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟
سه نیروگاهی که بیشترین سهم از تولید در سال ۱۳۹۸ را برعهده داشتند:
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۴/۳۸ درصد
نیروگاه بخار شهید منتظری: ۳/۰۹ درصد
نیروگاه بخار رامین اهواز: ۳/۰۱ درصد
هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟
سهم نیروگاه‌های برقآبی از تولید برق بدلیل بارندگی‌های مناسب از ۵ درصد در سال ۹۷ به ۹ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت. بهمین نسبت سهم نیروگاه‌های حرارتی از ۹۲ درصد به ۸۸ درصد کاهش یافت.
هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟
سهم نیروگاه اتمی بوشهر در تولید برق در سال گذشته ۲/۱ درصد بوده که هشتمین نیروگاه از نظر تولید برق در سال ۹۸ محسوب می‌شود.

هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !