شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

دیوارهای موش دار دولت، چیزگفتن های ملت

آرشیو اخبار
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۵
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

‌رئیس جمهور روحانی در پاسخ به شایعات فروش بخشی از کشور و وقف دماوند و انتصاب چنین شایعاتی به دشمن بیان داشتند”در برابر شایعات باید ایستاد”. آقای روحانی به سازو کار مقاومت در برابر شایعه نپرداخت و این خود یعنی تداوم شایعات و بی تحرکی دولت در برابر آن. در تمامی ادوار دولت ها ،شایعه سازی به جهت تخریب و تضعیف شخص حقوقی یا دولت از سوی دشمن یا مخالفان سیاسی به نوعی وجود داشته است.

نقش اعظم در گسترش چنین تاکتیک بد اخلاقانه را دو عامل برعهده داشته اند:

۱-دولت غیرشفاف و ضعیف در روابط عمومی و آگاهی رسانی

۲-جامعه شایعه پذیر. در تعریف شایعه می توان گفت: دروغی با رگه هایی از راست. خبری که به دروغ منتشر می شود ولی برای باور پذیری آن به رگه هایی از حقیقت نیاز است. تاریخ پر است از شایعاتی که مولود غیرشفافیت و پنهان کاری های دولت ها بوده است.

راه دوری نرویم و به همین دو مقوله مورد اشاره آقای روحانی بپردازیم.

شایعه فروش قشم به چین پس ازچند روز توسط وزارت خارجه تکذیب می شود به همان شکل نیز تکذیبیه وقف دماوند توسط نهادهای مربوطه اعلام می گردد؛

اما دو پرسش مطرح است: چرا باید پس از چند روز دولت واکنش نشان دهد؟ چرا در ابتدای کار این نوع قرارداد به صورت شفاف بیان نمی شود؟ چرا مفاد آن باید به صورت متناقض در خبرها منتشر شود؟

در دورانی که جامعه بیشتر از جمعیتش خط گوشی همراه دارد و هر روز چون قارچ سمی شبکه های مجازی و کانال های خبری بدون هیچ ضابطه و دستورالعملی رشد می کند، چگونه نباید یک نهاد، اطلاع رسانی و پاسخگویی را راهبرد خود قرار دهد؟

در اینکه عده ای دسمن و مخالف دولت یا نظام هستند شکی نیست؛ ولی این دولت است که می تواند با راهبردهای مناسب به مقابله با تولید و توزیع شایعه بپردازد. در حالی که دشمنان خارجی و اپوزیسیون خارج از کشور پروڗه “شکاف ملت و نظام”را با محوریت “شایعه سازی” رقم می زنند مردم در انتظار واکنش به موقع و اخبار صحیح هستند.

کتمان حقیقت و عدم پذیرش خطا و توجیه گیری جز بی اعتبار کردن دولت و بی اعتمادی ملت نتیجه ای ندارد.

در خبر وقف دماوند بازهم شایعه سازان پیشقدم و البته در جوسازی بهتر عمل کردند و توانستند تا چند روز جوی ملتهب ایجاد کنند و در رسانه ها تیتر اول باشند این موفقیت شایعه سازان از ضعف روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری است.

جامعه ای که در آن اخبار به صورت شفاف بیان نشود جامعه مجبور به پذیرش مثل معروف”تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزها” می شود.

جامعه شایعه پذیر محصول عدم شفافیت است. آنچه دولت در گام اول برای مدیریت و ایستادن در برابر شایعات باید بردارد اعتماد به مردم، آگاهی به موقع، حذف مصلحت های بی موقع و شفافیت است که تمامی ویڗگی های مذکور در قالب یک روابط عمومی حرفه ای قابل انجام است.

متاسفانه در دولت و سازمان های تابعه، استانداری ها، فرمانداری ها و دگر نهادها نتوانسته اند از روابط عمومی ها به عنوان تعامل گر بین دولت و ملت استفاده کند. با ابزارهای ارتباطی امروز دیگر نمی توان مردم را ندید یا حرفشان را نشنید یا دولت برای گزارش پیگیری مطالبات مردم خود را بی نیاز یابد. دولت در بحث پیگیری مطالبات مردم چه در غزانیه یا بشاگرد و زهک و ماهشهر یا مطالبات کارگری در هفت تپه باید بپذیرد اگر روابط عمومی را به عنوان مدعی العموم مردم برجسته وفعال می نمود شاید شاهد تجمعات و گلایه ها نمی بود. ضمن آنکه روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی دولت زمانی می تواند موثر و تسریع کننده رفع معضلات و پیگیری مطالبات مردمی و همچنین مقاوم در برابر شایعات باشد که توجیه گر نباشد.

انتقادپذیر و از واکنش های پینگ پنگی با مخالفان و منتقدان بپرهیزد. در جمعبندی مطلب مطروحه دولت برای ایستادن برابر شایعات نیازمند شفافیت، پاسخگویی به موقع، پذیرش خطا و ابهام زدایی است تا زمانی که برای دولت دیوارها موش دارد و موش ها گوش(عدم شفافیت موضوعات حساس برای جامعه) برای مردم نیز مثل “تانباشد چیزکی مردم نگوید چیزها” هر چیزی می تواند صحت داشته باشد. پس تقویت و استفاده بهینه از ظرفیت های روابط عمومی های سازمان ها و دستگاه ها می تواند عاملی مهم در ایستادن برابر شایعات باشد.

مجتبی خرم ابادی

 

انتهای پیام//


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !