چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

خطاهای دولتمردان و مجلس نشینان در مقابل کرونا چیست؟

دولت و مجلس باید در این برهه به دفاع ملی ترکیبی منسجم ادغامی بیاندیشند و نه نگران تقسیم و احیاناً تداخل نقش بوده و با استقبال از حضور فدکارانه ی نیروهای مسلح با فرماندهی کل یا تشکل های مردمی که خود جوش بمیدان آمده اند تا از مشکلات پردامنه ی این بیماری همه گیر بکاهند فعال تر باشند.

آخرین اخبار
۰۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۳
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

به گزارش سپاس،در میان نخبگان رسمی دولتمرد و مجلس نشین در برخورد با شیوع ویروس کرونا که کشورمان و همزمان بسیاری از کشورهای جهان را مورد تهاجم قرار داده شاهد چند مورد خطای راهبردی بودیم تا کار شدنی بهتر و روانتر با اگر و اماهای زیادی روبرو نماید.

در این وضعیت بنوعی خودهم واقفند و بشکلی پراکنده در باره آن ها صحبت کرده اند امابا وجود اذعان به این خطاها همچنان در اتخاذ وحدت رویه با سایر ارکان و اجزای نظام دچار تردید و بنوعی سهل انگاری هستند اما امیدواریم با سرعت مفید و موثربه انسجام مطلوب در این معرکه ی بهداشتی و درمانی که نیاز مبرم است دست یابیم و در اصلاح خطاها و پذیرفتن مسئولیت بیشتر براساس رویکرد مثبت به داده هایی علمی مجامع درگیر است.

در آغاز باید خاطر نشان کنم با ادامه سریع بیماری همه گیرکرونا هر مرحله از پاسخ به این همه گیری نیاز به اولویت بندی اقداماتی دارد که باید به سه هدف محوری پیرامون آن دست یافت پیشگیری از انتشار کرونا، جلوگیری از مرگ و میر در میان افراد آلوده و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط است.

در این خصوص متخصصان بهداشت عمومی و عرصه های مرتبط در مراکز کنترل و فرماندهی و سامانه ی اطلاع رسانی دوطرفه که باید در خصوص زمینه های پیشگیری و درمان هر روز با مردم صحبت کرده و نکات موثر را تفهیم کنند.

دولت و مجلس باید در این برهه به دفاع ملی ترکیبی منسجم ادغامی بیاندیشند و نه نگران تقسیم و احیاناً تداخل نقش بوده و با استقبال از حضور فدکارانه ی نیروهای مسلح با فرماندهی کل یا تشکل های مردمی که خود جوش بمیدان آمده اند تا از مشکلات پردامنه ی این بیماری همه گیر بکاهند فعال تر باشند.

چرا تلاش نشد تا انگیزه ی نخبگان کشوری این عرصه با سعی در شناسایی تجارب بین المللی سابق در مواجهه با این نوع بیماری که بخصوص با سارس هم خانواده است تحت عنوان برنامه فراگیر بومی جهت داده و اجرایی شود.

با توجه به مورد اول در این مرحله؛ فضای مجازی اکنون بستری برای تولید و بازنشر عجیب ترین افسانه ها برای مقابله با کرونا شده است که این اتفاق ناشی از خلاء اطلاع رسانی دقیق در این چرخه جنجالی است باید در مناطقی که موارد آلودگی اندک بوده یا نداشته باشند مردم را از راهکارهای مهار و جداسازی آگاه گشته و ارتباط را تسهیل کنند.

اگر این تست ها زودتر در دسترس باشد آمار شیوع آن در مناطقی که انتقال انبوه در حال صورت گرفتن است برای آگاهی رسانی به مردم در مورد درمان و محافظت از گروه های در معرض خطر، به ویژه هنگامی که این بیماری در بیمارستان ها، آسایشگاه ها ، … رواج دارد. کاری حیاتی می توانست باشد.

قابل درک است که برنامه ی روشن به ما می گوید که چه کاری را می توان انجام داد و چه کاری را نباید انجام داد و همچنان بی برنامگی ها برافزایش زیاد تعداد مبتلایان افزود تا شیوع بیماری از افراد آلوده به افراد دیگر همچنان منتظر نتیجه ی آزمایش انتقالی باشد.

در حالی که تست امروز تضمینی برای عدم ابتلای فردا نیست و ممکن است که زمانبری آزمایش ها نیز در شناسایی دو سوم از آسیب های کرونایی ناکام باشد.و در همان آوان میطلبید که نقاط بحران در نوار محدودیت قرمز قرار گیرد. و اقدامات لازم بمنظور گسترش قرنطینه در ابعاد مختلف تدبیر گردد.

در تحقیقات اپیدمیولوژی، با هدف مطالعات واقعی شامل نحوه گسترش بیماری و نحوه آلودگی افراد بدون نشان دادن علائم مورد تاکید است. در مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی برای کمک به پیدا کردن عامل انتقال ویروس و چه کسی آلوده است اقداماتی شایان توجه صورت نگرفته است؟ علت گسترش در روزها و هفته های آینده چه خواهد بود؟ کدام فعالیت های اجتماعی لغو شود؟در بخش عمومی کدام مکانیزم وجوددارد که بتوانند مخاطبین را هماهنگ کرده  تا همه افراد متعرض به آسیب را با پیامدهای مثبت شناسایی و رهگیری کنند.این اقدامات در این حوزه صورت میگیرد.دایره کارکردی این بخش را باید مدیریت مطلوب کرد.

بخش عمده ای از واکنش های فوری و اقدامات که می تواند بیشتر جان ها را نجات دهد.کدام است؟

مقامات مشمول این نوشتار چرا تا زمان ارسال پاسخ افکار عمومی به محتوای پیام هایشان فرصت عمده ی اقدامات پیشگیری و اقدامات بهینه را تا این حد از دست دادند؟ و برای تصمیم گیری بهتر درمورد اینکه چه اقداماتی انجام شود با خود فکر که باید چه چیزهای بیشتری را می دانستند و ندانستند ؟! همچنین شناسایی کانونها و جوامع مستعد آسیب پذیر در نقاط مختلف کشور به ابتلای بیماری مشکلات اساسی بهداشتی گام دیگری بود که کمتر به آن توجه شد؟

زیرا ندانم کاری ها خود بخود دارای یک کد فرورفته در تنگنا های محیطی فضای جوامع هستند که در حالت غیر عادی خود را نشان می دهند ولی با اندکی جستجو در مقابل آن، کد های فعالی در دسترس قرار میگرند که از طریق آن ها می توان با ساختار رایج دیدگاهها در هر محیط و فضای کار همراه شد که با سطح برخورداری از مزیتی که دارای کد داخلی با شناسه ی مشخص برای شهروندان مستقر در همان جاست که می تواند زبان ایمنی را با زبان خود درک و هضم کند.باید بر روی آن کار کرد به نظر می رسد که کد ضعیف دولتی و مجلس نشینی با زبان محلی گاهی ناسازگار است، بطوریکه باعث می شودتا مخاطبین اغلب در غربت واقعی با فاصله ی منظور یک پیام زندگی کنند. و دوباره و چند باره گفتن و موازی کاری ، هزینه حل بحران ها را افزایش دهد؟!

 عبدالمجید اورا


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !