شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

همه ی حرف های خانم نماینده !

با عنوان گفته های سرکار خانم الماسی از آغاز دوره نماینده فعلی حوزه ی جنوب استان بوشهر یکبار دیگر تا زمان فعلی بازخوانی کرده و بترتیب جدول زمانی و تبعات عملی آن ردیف کرده و دنبال کنیم تا تناسب بین گفتار و کردار روشن گردد.

آرشیو اخبار
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۴
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

دو اصطلاح وجود دارد که کردار و گفتار ما را شکل می دهند اولی “مفاهیم” نامیده می شود که برخی ممکن است حرف ها ی ایده آل” و دیگر اینکه “اعمال” یا “کاربرد آن حرف ها در نحوه ی تحرکات ما نظاره گر باشند در هر حال این دو مورد حول محور اکثر گفتگوها و ماجراهای زندگی روزمره ما چرخیده است.

مفاهیم یا ایده آل ها قالبی انتزاعی از ذهن هستند که ما در مورد آن صحبت می کنیم، می نویسیم و خواستار اجرای آن بوده و ادعا می کنیم که به آن پایبند هستیم در این میان گروهی ممکن است مشتاقانه آن را را باورکرده و منتظر کار بر طبق آن سخنان باشند.

و “برخی” به  تعمیم آن ها، بجای اقدام می پردازند لذا انتظارات همچنان بشکلی متراکم باقی مانده است. خواه آن مفاهیم مربوط به مسائل عادی یا اجتماعی یا از جنس گفتارهای سیاسی و فرهنگی عمومی باشند و اینگونه در پایان ارزیابی ها ناگهان متوجه می شویم که بسیاری از آن گفته به خواب زمستانی خزیده و ابتکار عمل به مرخصی رفته است و در واقع  آنچه ما می خواهیم از قانون حاکم بر روند انتخابات و گزینش افراد شرایط را برای توسعه و رونق فراهم می کند و نه بازیی که به تصمیم گیرندگان کمک کند تا به قدرت برسند.

در این باب بد نیست همین منبع که در اختیار بنده و شماست یعنی مرور گر گوگل را با عنوان گفته های”سرکار خانم الماسی ” از آغاز دوره نماینده فعلی حوزه ی جنوب استان بوشهر یکبار دیگر تا زمان فعلی بازخوانی کرده و بترتیب جدول زمانی و تبعات عملی آن ردیف کرده  و دنبال کنیم تا تناسب بین گفتار و کردار روشن گردد.

برای نمونه ی از نیاز سنجی تا بنزین یورو ۴  تا اشتغال و …  پیگیری وعده های رئیس جمهور و سپس بیاییم باید های اول و نحوه آخر عبارات را در مصباحبه و نطق ها و پاسخ به سوالات در جلسات متعدد از حجم جملات حذف کنیم تا میزان کارکردها در این سه سال و نیم بصورت سرانگشتی مشخص شود.

بدون تردید اگر بخواهیم این موضوعات را عیار سنجی کنیم روشن می شود که حدوداً منهای عملکردهای پراکنده جزیره ی ۱۰ درصدی سمت و سوی ۵۰ درصد اظهارات ایشان صرفاً مصرف انتخاباتی و بازاریابی سیاسی داشته و ۳۰ در درصد اشتغالزائی برای رسانه و شبکه اجتماعی و ۱۰ درصد مربوط به ترور کارنامه ی و نفی کارکرد سازنده نمایندگان قبل از خود و  بعضی از رقبای فعلی داشته که یکی از آنها زیر خروارها خاک آرام گرفته و سایرینی که نه تیم رسانه ی قابل ذکری دارند و نه باشگاه تبلیغاتی چشمگیر هاج و واج مانده اند که چه اتفاقی افتاده است .

زیرا علاوه براینکه وجه ضرورت پرداختن به آن قابل درک نیست و از جهتی ترجیحاً هر صاحب منصب و نماینده در گام اول کارکرد مقایسه ی خودرا می بایست با توجه به شعارها و وعده ها و همچنین برنامه ی کاری و شرایط و امکانات و موقعیت در اختیار و ابزار در دسترس در طول عهده داری مسئولیت عرضه نماید تا غصه دار میراث سالهای تلخ قحط و آوار زلزله ی بلخ برجای مانده خود را معرفی ننماید چه اینکه هرآنکه پای در گود کار می گذارد به  انتظارات عمده و شرح وظایف محوله آگاه است . همانگونه که هرکسی بعد از این چشم انداز ترسیمی خود را تعریف می کند و جوابگوی مسافر سفر رفته به ینگه دنیا نیست ؟

می توانید بپرسید که نماینده چکار باید می کرد که انجام نداده است؟ پرسشی موجه ولی در عین حال چالشی طاقت فرسا هم هست؟
و ازسوی دیگر شاید این داستان زیر در مقیاسی کوچک شده از واقع امر ناصواب تعدادی آمد و شدها و برخی عزل و نصب ها و انتصابات اختصاصی در بخش جنوبی استان بوشهر را آشکار  می کند؛ می گویند: پس از جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از مأموران (دو طرف درگیر جنگ سرد) در صد جمع آوری اطلاعات برای از پای در آوردن طرف مقابل بودند هر یک از طرفین به دنبال تخریب ساختار فیزیکی و اجتماعی و اقتدار عمومی دیگر بود .
در بین مقامات ارشد شوروی از سوی طرف آمریکایی، ماموری گماشته شده بود تا آن فرد بکارگرفته شده خرابکاری همه جانبه را در حد اعلای به انجام برساند اما در مرحله ی زمانی ویژه، مسئولان آمریکایی به نیت و وفاداری او به آمریکا مشکوک شدند. و مورد سین جیم قرارش دادند!

این مقام شوروی اظهار داشت: من کار دلخواه شما را با دقت انجام داده ام اما هیچ کس نه در حال حاضر و هیچ کس در گذشته و آینده نمی تواند و نتوانسته این را اثبات کند!

مسئول آمریکایی با تعجب پرسید: چگونه؟

مقام بلند پایه ی شوروی گفت: من همیشه افراد کار نابلد و ناتوان و ناکارآمد را برای موقعیت های مسئولیت انتخاب می کردم و یا از آنان حمایت می کردم و از ورود افراد شایسته ی توانمند و میدان دادن به آنها جلوگیری کردم و دسته دسته مدیران و صاحب منصبان چشم بسته ی وابسته به میز دلبسته ی ، بله قربان گو را برمی گزیدم تا پس از چند سال از اجرائی شدن این طرح من؛ بخش های آموزش، اقتصاد، پزشکی، کشاورزی و دامپروری و تجارت  نابود شوند ؟

به گونه ای که انحطاط  و تضعیف جامعه ی و عقب ماندگی، مورد نظرتان به راحتی انجام شد اکنون می بینید که این نقشه ی تخریبی از هر طرح خراب کاری و آتش سوزی دیگر مورد انتظارتان مخرب ترو موثر تراست و تحرکات بعدی را راحت می توانید دنبال کنید ؟ که نقش تاثیر گذار مدیران و صاحب منصبان را تعیین کننده می داند.

اکنون هر کارنامه نگاری که می خواهد مدافع نماینده ی ما باشد بیاید در پروسه اقناع افکار عمومی، آنها را با پارامترهای کمی و کیفی توجیه کند؟
یکی از معتبر ترین رویکرد های مرتبط در بخشی از پاسخ با نتایج مطالعات ارزیابی میزان کیفیت زندگی و سطح رضایت مندی در محدوده ی جنوب استان بوشهر با قابلیت های عظیم سرریز منافع پارس جنوبی را باید بتوانیم نشان بدهیم تا جنبه هایی از رضایت عمومی نمودی عینی پیدا کند:

رتبه بندی نهایی وضعیت کیفیت زندگی و پیگیری مطالبات در شهرستان های مذکور از بعد ذهنی و ملموسش به ترتیب از  زمان تصدی گری نمایندگی تا زمان حاضر حتی اگر بخواهیم به نوشتار اغلب مطالبه گران عرصه ی رسانه وفعالین اجتماعی و نه سطوح و اقشار آسیب دیده هم مراجعه نمائیم بحد کافی گویا ی نقاط ضعف بالقوه در کارنامه ی یک نماینده می تواند باشد که اگر سبک مطالعه ی آن بشرح زیر در نظر بگیریم با دیدن همه ی کم و زیاد آن بصورتی تفکیکی در سه سطح  و براستی بگوییم جامعه ی حوزه ی انتخابیه ی ما در کدامی ک از این سطوح قرار گرفته است:

 – رتبه اول کیفیت زندگی شهری و روستایی از بعد ذهنی و عملی (منطقه توسعه یافته)

– رتبه های دوم و سوم به ترتیب (مناطق در حال توسعه)

– آخرین رتبه  مربوط به بخش های (منطقه محروم)

 مهمترین شاخص های ارزیابی در این بررسی عبارتند از:
شاخص‌زیست  محیطی
شاخص‌  درمان وسلامت
شاخص ‌اقتصادی
شاخص‌ فرهنگی و آموزش عمومی و آموزعالی
شاخص‌اجتماعی
شاخص‌های کالبدی با رویکرد توسعه ی پایدار

 لطفاً با تکیه برمبانی آماری از نقطه ی شروع تا وضعیت فعلی آن شاخص ها را توصیف کنند؟

 حکایت و نتیجه گیری پایانی از اتفاقات گذشته ی آلمان شرقی نقل می کنند: کارگری آلمانی در سیبری مشغول بکار می شود و چون می فهمد که همه نامه ها توسط مقامات شوروی کنترل می شود با دوستانش توافق می کند که نامه های واقعی و رضایت مند او به رنگ آبی خواهد بود و جوهر قرمز به دلیل چشم سانسورگر و مراقب روس ها حاوی پیام های غیر واقعی و ناخشودانه است.

یک ماه بعد او اولین نامه خود را که با جوهر آبی نوشته شده بود به دوستانش ارسال کرد : در اینجا همه چیز عالی است مغازه ها پر از کالا و فعال است ، مواد غذایی فراوان است آپارتمان ها بزرگ و زیبا ست و که به طور مناسب گرم می شوند ، امکانات فراوان و اکران سینماها با فیلم های سرگرم کننده دائم در جریان است و همه چیز  روبراه و موجود است و تنها چیز یکه در دسترس نیست جوهر قرمز است!

عبدالمجید اورا


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !