سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ | سال جهش تولید

سیستم جهانی سازی و لیبرالیسم شکست خورده است

اندیشمندان سیاسی غرب مردم در سراسر جهان ایمان خود را به سیستم لیبرالی از دست داده اندسیستم لیبرالی با صخره ی از افزایش دیدگاه های ملی گرایانه و مذهبی که یک گروه انسانی را از گروه دیگر متمایز می کند روبرو شده است، دولت ها به طور فزاینده ای جریان ایده ها، کالاها ، پول و مردم را محدود می کنند

آرشیو اخبار
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۹
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

کمتر هفته ی است که پژوهشگری معروف و یا فعال برجسته ی اکادمیک سیاسی غرب بحران و هرج ومرج بین المللی ناشی از پروژه ی جهانی شدن و شکست لیبرالیسم را آشکار نکند و مسببان این رویه را سرزنش ننماید و از فاجعه ی عمیق مسائل زیست محیطی، فقر مطلق حاکم بربخش عمده ی از جهان، بحران فرهنگی، شکست طرح های اقتصادی و افزایش طبقات اجتماعی بنفع قروتمندان از حساب تشدید فقر فزاینده فقرا محافل پشت صحنه سیاسی که اصرار برادامه ی روند موجود با تکیه بر بوق های رسانه ی فریبنده قصد تسلط همه جانبه بر منابع ومنافع جهانی را دارند  محکوم  نکنند.

ما به یک سیستم پس از لیبرالیسم نیاز داریم

اندیشمندان سیاسی غرب مردم در سراسر جهان ایمان خود را به سیستم لیبرالی از دست داده اندسیستم لیبرالی با صخره ی از افزایش دیدگاه های ملی گرایانه و مذهبی که یک گروه انسانی را از گروه دیگر متمایز می کند روبرو شده است، دولت ها به طور فزاینده ای جریان ایده ها، کالاها ، پول و مردم را محدود می کنند ؛ دیوارهای جدایی در همه جا ظهور می کنند در سرزمین و فضای مجازی ، مهاجرت محدود شده و عوارض و تعرفه های گمرکی مؤثر وضع است.

سیستم لیبرال به فروپاشی نزدیک شده است و اکنون این سوال مرتب تکرار می شود که کدام نوع نظم جهانی بهترین گزینه خواهد بود؟ تاکنون همه کسانی که سیستم لیبرال را به چالش می کشند کارهای بسیاری را در سطح ملی انجام می دهند ایده های زیادی برای رفع نگرانی های محلی کشورهای خود در باب توسعه دارند اما آنها چشم انداز قابل قبولی در مورد نحوه عملکرد جهان به طور کلی  ارائه نده اند؟! به عنوان مثال ناسیونالیسم روسی می تواند راهنمای منطقی مدیریت امور روسیه باشد.

اما ناسیونالیسم روسی نگاه جامعی به بقیه بشریت ندارد مگر اینکه ناسیونالیسم به امپریالیسم تبدیل شود این ناسیونالیسم یک کشور را به حمله و حاکمیت بر تمام جهان فرا می خواند. یک قرن پیش چندین جنبش ناسیونالیستی پناهگاه چنین رویاهای امپریالیستی را فراهم کردند.

اکنون هم از روسیه تا به ایران، ایتالیا، ترکیه و چین برای پاسخ به جایگزینی  لیبرالیسم صداهایی به گوش می رسد. در دنیایی که تحت تأسیس یک خشونت امپراتوری جهانی قرار دارد ملی گرایانی همچون استیو بانون اتحادیه شمالی ایتالیا و حامیان Brexit “رویای ملی گرایی بین المللی را مطرح می کنند که همه کشورها با همان دشمنان روبرو هستند زیرا طرفداران جهانی شدن چند فرهنگی بودن و مهاجرت هویت ها و فرهنگ و سنت های داخلی کشورها را تهدید می کنند.

عصر جهانی شدن به پایان رسیده است و ما باید نظم جهانی جدیدی ایجاد کنیم

سالیوان نویسنده کتاب”آماده سازی”است که در ادامه گزیده ی از کتاب او آورده شده است چه کسی پشت کشتار نظام جهانی شدن است؟

مایکل ا. سالیوان حداقل دو مورد وجود دارد که علائم پایان جهانی شدن را به ما نشان می دهد اول، رشد اقتصاد جهانی کند شده است. مانند قراردادها و گاهی سهام برای تحریک توسعه بین المللی

دوم عوارض جانبی یا به عبارتی اثرات جانبی قابل فهم جهانی شدن آشکار شده است نابرابری در ثروت ، تسلط بر شرکتهای چند ملیتی و فروپاشی زنجیره تأمین جهانی که همه ی اینها تبدیل به اتخاذ مواضع داغ و قالب سازی سیاسی شده است.

منابع :
(۱)

We need a post-liberal order now
The international, rules-based system is collapsing. Overhauling it means combining national identity with a global ethos, says Yuval Noah Harari, a historian and author

Globalisation is dead and we need to invent a new world order(2)

ترجمه: عبدالمجید اورا


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !