یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

دلیل شکست خوردن سیاست لیبرالیسم چیست ؟

دموکراسی لیبرال" در غرب به عنوان تقریبا تنها نظام قانونی توصیف شده است. به گفته نویسنده، دموکراسی به عنوان یک نظام وقتی پذیرفته شده است که در مفروضات، مفاهیم و چارچوب لیبرالیسم عمل شود در حالی که خود این نظام در برابر چالش های سیاسی عاجز مانده است.

آرشیو اخبار
۰۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۶
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

به گزارش سپاس،نوشتن کتب ومقالاتی متعدد توسط اندیشمندان غربی وآمریکایی در راستای شکست و افول لیبرالیسم طی یک دهه ی افزایش چشمگیری یافته است. یکی از جدیدترین نوشتارهای پژوهشی کتاب زیر است

کتابی که در اینجا از آن بحث میکنیم به ما نشان میدهد که پایان لیبرالیسم در افق مقابل ماقرار گرفته است و آشکار می کند که سیستم لیبرال از درون تخریب و ناپدید میشود، زیرا به لحاظ نظری و عملی  نمیتوان آن را دوباره اصلاح کرد.

با وجود این فروپاشی ممکن است از نظرشکلی برای سالها فرسایش فزاینده برخی لیبرالیستی ادامه یابد، اما پایان این سیستم اجتناب ناپذیر است، همانطور که در مورد تمام ایدئولوژی های سیاسی اقتصادی سابق صادق است که در گذشته ظهور کرده و نابود شده اند. این کتاب به عنوان یکی از بهترین کتاب های علوم سیاسی در سال ۲۰۱۸ رتبه بندی شد و چاپ دوم آن در چند ماه قبل منتشر شد. کتابی که شامل هفت فصل علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری است.


نویسنده پارتیک جی. دنین در مقدمه ی کتاب خود درمقوله ی «پایان لیبرالیسم»، معتقد است که لیبرالیسم نه به دلیل ناکامی در دستیابی به اهداف خود ویژه شکست خورده ، بلکه به این دلیل که به سقف آرزوها و شعارهای اختصاصی خود از گذشته تا بحال رسیده و نیاتش تکمیل شده است و موج نارضایتی پیرامون آن حلقه زده است و آنهایی که بصورت خاص و عام به آن خوشبین بوده اند ناامید گردیده اند و در پی این رخداد سقوطش اجتناب ناپذیر است. و حتی شیوه های اصلاح آن مانند قرار دادن گاز در کنار شعله های آتش است. و بنابراین برای رهائی از همه ی بحران های سیاسی، اقتصادی و اخلاقی مجامع لیبرالی چاره ی جز خلاصی و آزاد شدن به شکل تام از بند لیبرالیسم نیست.

مبارزه با فرهنگ

در فصل بعد “لیبرالیسم به عنوان یک جبهه ی” ضد فرهنگی” عمل می کند بنحوی که لیبرالیسم مبتنی بر درگیری با فرهنگ است. تنها چیزی که همه ما به آن تعلق داریم، بازار بین المللی است. همه در مورد مصرف، نه مکان، فرهنگ ،هویت و دیگر استانداردها تفکر لیبرال بر اهمیت فرهنگ افراد برای کنترل رفتار فردی و انسجام اجتماعی ارزشی قائل نیست و همچنین خطر لیبرالیسم در این زمینه یاد می دهد؛ که فرهنگ ها را باید به عنوان محدودیت اجتماعی و محدودیت های آزادی های فردی مطرح کنیم که باید با لیبرالیسم مطابقت داده شود! تکنولوژی ابزاری برای تسلط و مراقبت از افراد است نه وسیله ی برای آزادی و تحرک و رشد آنان است

در فصل بعد”تضعیف شهروندی”، نویسنده نشان می دهد که چگونه لیبرال ها نام خود را با نظام دموکراتیک مرتبط می کنند.”دموکراسی لیبرال” در غرب به عنوان تقریبا تنها نظام قانونی توصیف شده است. به گفته نویسنده، دموکراسی به عنوان یک نظام  وقتی پذیرفته شده است که در مفروضات، مفاهیم و چارچوب لیبرالیسم عمل شود در حالی که خود این نظام در برابر چالش های سیاسی عاجز مانده است.

 در نتیجه گیری، “آزادی پس از لیبرالیسم” نویسنده تأکید می کند که نارضایتی از سیستم لیبرال در حال افزایش است. عدم تعادل سیاسی، فقدان انسجام اقتصادی، تسلط  و انحصار فن آوری، فروپاشی اجتماعی، افزایش فردگرائی و عدم آشنایی و تعامل صحیح با مفاهیم فرهنگی رایج و مشکلات دیگر توسط جوامع غربی تشدید می شود. پایان لیبرالیسم در مقابل ما قرار دارد و مسئله تعیین زمان دقیق آن مانده است بنابراین،مشکل اساسی در  خود سیستم لیبرال  است.
منبع :
Why Liberalism Failed (Politics and Culture) Paperback – February 12, 2019
by Patrick J. Deneen

.


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !