به گزارش سپاس به نقل از العالم، در اینکه آستانه تحریک پذیری ترامپ بسیار بالاست هیچ شکی نیست، اما این تلاش جان بولتون و همراهانش بدان معناست که آنها از اثرگذاری تحریم های آمریکایی علیه ایران چنانکه انتظار داشته اند ناامید شده اند.

در ذهن تاجر مسلک ترامپ هر اقدامی در سایه محاسبه ضرر و منفغت مادی آن سنجیده می شود بر این اساس در شرایطی که رژیم صهیونیستی از دو جبهه شمالی و جنوبی مرزهایش در معرض آسیب پذیری جدی از ناحیه محور مقاومت است و در عین حال حفظ امنیت این رژیم مهم ترین رکن سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود به نظر می رسد خبر نیویورکر تنها بخشی از سناریوی جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشد، جنگی که این روزها در اوج خود قرار دارد.

ترامپ به خوبی می داند که بسیاری از پایگاه های مهم کشورش در منطقه در تیررس موشک های ایرانی با برد بالای حداقل ۲۰۰۰ کیلومتر است بر این اساس به نظر می رسد خواهد کوشید تا این بار به جای احساسی عمل کردن بیشتر به مشاوره روی آورد.