دنیز بستانی تحلیلگر ترک در این باره به العالم گفت: ترکها می دانند که بن سلمان در پشت پردۀ قتل خاشقچی قرار دارد و به همین جهت اظهارات امروز اردوغان تند و جدی بود و اردوغان و اوغلو بر لزوم تحویل متهمان به ترکیه و آمادگی آنکارا برای محاکمه آنان تاکید کردند.

بستانی افزود: عربستان، محاکمه متهمان در ترکیه را خواهد پذیرفت و ترکیه تصاویر و فیلم های مربوط به قتل خاشقچی را در اختیار دارد و منتظر برگزاری محاکمه است تا تصاویر را ارائه کند و ترکیه در صورت استنکاف عربستان از تحویل متهمان، به عربستان فشار خواهد آورد، زیرا متهمان و مجرمان در این جنایت هولناک، مشخص و معلوم هستند.

بستانی همچنین تاکید کرد که روابط ترکیه و عربستان به خاطر قطر کاملا تیره است و این جنایت نیز می تواند روابط دو طرف را به طور کامل قطع کند.