اولین سناریو از نحوه مرگ خاشقجی را روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد، این روزنامه نوشت: خاشقجی در کنسولگری عربستان تکه تکه شده است، نشر این خبر واکنش های رسانه ها را به همراه داشت، به تدریج انتشار زوایایی جدید از آنچه که برسر خاشقچی آمده است، پرونده را پیچیده تر می کرد.

کاریکاتوریست ها تصویر خاشقجی تکه تکه شده را کشیدند؛ بن سلمان بالای سر جسد با شمشیری آغشته به خون و پرچم داعش پشت سرش … همان داعشی که قرار بود سوریه را تکه تکه کند.

شواهد با آنچه روزنامه ها می نوشت برابری می کرد، مرگی وحشتناک برای روزنامه نگاری که زمانی در مسیر سیاست های آل سعود و اربابان آمریکایی اش حرکت می کرد.

خاشقجی در مقاله ای برای «واشتنگ پست»، نسخه تقسیم شدن سوریه را برای حل پرونده این کشور پیچیده بود؛ تصویر این مقاله با سرنوشت امروز خاشقجی در شبکه های اجتماعی سوریه مقایسه می شود.

فارس شهابی، نماینده مجلس سوریه هم در پستی توئیتری نوشته است: “متاسفیم که اربابانت خودت رو چندتکه کردند!”

خاشقجی مرده است، مرگی دردناک که جزئیات آن هنوز دقیقا مشخص نیست، حتی جسد او هم هنوز پیدا نشده است، مرگ او نشان می دهد رژیم های خودکامه و دیکتاتوری دوست و دشمن برایش فرقی نمی کند! اگر دشمن را نشود تکه تکه و تقسیم کرد سراغ دوست های قدیمی می روند!