سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

فساد درخت نامیمونی است که اگر مراقبت نکنید ریشه را می خوشکاند/ انتصاب و اعتماد نابجا به عناصر نامطلوب موجب عامل اصلی سقوط

حال می بایست در بکارگیری نزدیکان و نظارت بر حسن عملکرد آنان دقت و همت بیشتری بگمارند و چون فساد درخت نامیمونی است که اگر باغبانان مراقبت نکنند بسرعت ریشه دوانده و رشد و نمو کرده و فراگیر خواهد شد و ممکن است گردافشانی آن باعث رسوخ در خانه ها و اندرونی ها حاکمان شود.

آخرین اخبار
۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۳
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

به گزارش سپاس؛ محمد رضا فکوری دبیرکل قرارگاه جهادی منتظران ظهور، یکی از مهمترین معضلاتی که  جامعه مسلمین را بعد از پیامبر از ادامه مسیر حق و یاری آن باز داشت و جامعه را دچار عقب رفت کرد زد و بندهای کلان مالی نامشروع، رانتخواری ها و ویژه خواری های  در بین خواص متصل به بدنه حاکمیت بود و اوج آن را شما در زمان عثمان بن عفان ملاحظه می کنید.

در سیره مول الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام آورپه اند برخی از شبها را بجای تناول شام « شام ، که چه عرض کنم ، نان و نمک ،یا خرمایی یا شیر » سنگ به شکم می بستند و همین شام مختصر را هم که عرض شد میل نمی کردند ، سنگ به شکم می بست تا کمتر ضعف ناشی از گرسنگی را احساس کند .از ایشان سوال می کردند یا علی شما خلیفه مسلمین هست بن اراده کنید بهترین طعام ها برایتان حاضر می شود ولی شما همین شام ناچیز را که نمیخورید که هیچ ، بجای آن سنگ به ب می بندید ،دلیلش چیست ؟

حضرت می فرمود: امشب ممکن است کسانی  از امت  به هر دلیلی« یا بخاطر بعد مسافت از مرکز حکومت و یا دور ماندن از توجه حاکمیت یا استنکاف از اظهار فقر » امشب سر گرسنه به بالین نهد ،علی سنگ به شکم می بندد تا هم رنج آنان را بفهمد و هم آنان خلیفه را از خود بدانند.

شرح : اگر آنان  ببیند متولیان و امراء آنان از فرط شکم بارگی ، پهلو فربه کرده اند  و خبر از تهدستان و مستضعفان ندارند ، بر خانه های و مرکب های مجلل جلوس دارند ، برای آنان این استضعاف و تبعیض بسیار رنج آور تر از تحمل خود فقر خواهد بود.

اگر حاکمان و خواص جامعه روی به چنین رویه ای کنند و زراندوزی و تجمل گرایی را در زندگی خود نهادینه کنند ، آنانی هم که دستشان بدهنشان می رسد وقتی حرص و ولع اینان را در هجوم و سبقت  در تصاحب مال و مناسب می بینند میگویند اینان که در پرهیز از دنیا و زهد ورزیدن مستحق ترند و اینگونه عمل می کنند ما چرا عقب بمانیم.

اینجاست که موج دنیا زدگی و زراندوزی جامعه را در می نوردد و جامعه ای که باید سبقت در خیرات و مغفرت الهی«۱» داشته باشد، میدان سبقت در تصاحب دنیا و تفاخر و تکاثر خواهد شد ،البته این حالت خوشبینانه است که این مسائل با مال حلال صورت پذیرد مصیبت آنجاست که میل به دست درازی به  بیت المال و رانتخواری و ویژه خواری در بین متولیان  و منتسبان به آنان رسوخ کند.

این در حالی است که بجای تجمع صالحان و پرهیزکاران در مراکز قدرت و بدور متولیان امور ، اراذل و زراندوزان و حرامخواران برای مطامع خود گرد مراکز قدرت تجمع و به هر راهی سعی در اتصال به مراکز قدرت خواهند داشت تا از این روزنه به متامع بیشتر و لقمه های چرب تر دست یابند و این زمینه را برای فساد متولیان امور و منتصبان که روزنه ها و دریچه های اتصال به مراکز قدرت هستند بیشتر خواهد کرد .

حال می بایست در بکارگیری نزدیکان و نظارت بر حسن عملکرد آنان دقت و همت بیشتری بگمارند و چون فساد درخت نامیمونیست که اگر باغبانان مراقبت نکنند بسرعت ریشه دوانده و رشد و نمو کرده و فراگیر خواهد شد و ممکن است گردافشانی آن باعث رسوخ در خانه ها و اندرونی ها حاکمان شود و به همین آسانی است که فساد دامن ها را آلوده و اعتماد امت را از حاکمان سلب می کند.

سوال : ممکن است سوال شود این بی اعتمادی ،سوء ظن و تبعیض تا چه میزان برای حاکمیت ها خطر دارد؟

باید گفت تا سر حد اسقاط حاکمان و  حاکمیت ها !!!

شما وقتی علت قتل جناب عثمان بن عفان را برسی میکنید می بینید رسوخ فردی نامطمئن مانند مروان بن حکم که از بستگان ایشان است و نفوذ به بیت ایشان بعنوان داماد خلیفه و در دست گرفتن امور حاکمیتی و مالی و عزل و نصب ها می بینید ورود همچین فرد نامطلوب و فاسدی در حاکمیت و اعتماد به او  موجب انتصاب و حاکم شدن اراذل و مفسدان بر مناصب قدرت و جان و مال و حرز مسلمین شد، افرادی مانند ولید بن عقبه دائم الخمر  که آیه نباء «۲» صراحتا او فاسق معرفی می کند  بر کرسی خلافت کوفه جلوس می کند و نماز دورکعتی صبح را در محراب مسجد کوفه چها رکعت می خواند  وقتی مردم به او متعرض می شوند که چرا نماز صبح را چهار رکعت خواندی !!؟ می گوید حالم خوش است !!! اگر کم است بگویید بیشترم بخوانم.

مردم خاتم را  که نشانه امارتست از دست بیرون می آورند و برای دادخواهی به مدینه نزد خلیفه می برند ،عثمان در اثر فشار افکار عمومی مجبور می شود سعید بن عاص را بفرستد تا ولید را به مدینه فرستاده و خود حاکم کوفه باشد ،وقتی ولید به مدینه رسید قاعدتا طبق شرع مقدس باید بخاطر مستی حد بر او جاری میشد ، ولی هیچ کس جرئت اجرای حد را ندارد چون او از خویشان خلیفه است، تنها علی علیه السلام بود که تازیانه را در دست گرفت و حد را بر او جاری کرد . این شد وضعیت جامعه اسلامی.

کار بجایی رسید که ظلم ،فساد ، اجحاف و تبعیض ها در استفاده از منابع و ثروت های عمومی مردم را برای دادخواهی از امراء  از اقصاء نقاط به مرکز حکومت کشاند مردم ستم دیده ، گرد خانه جناب عثمان حلقه زدند و شکایت نزد خلیفه آوردند، با وساطت علی علیه السلام و خطبه توبه و پوزش جناب عثمان بر منبر پیامر ، معترضین پذیرفتند بشرط اصلاح امور و رویکردها به بلاد خود برگردند ، ولی باز مروان بن حکم ، همان عامل فاسد و نامطلوب  نامه ای را برای امراء بلاد نوشت که وقتی معترضین به بلاد خود رسیدند آنان را بشدت مجازات کند ، نامه را در مشک آب نهاده و بدست شتربانی داده تا بمقصد برساند ، شتربان در مسیر به معترضین برخورد وبه او مشکوک می شوند ، بعد از وارسی نامه مهر شده به خاتم خلیفه بدست آنان می افتد ،بعد از آگاه شدن از محتوای نامه خشمگین به مدینه باز گشته و ماجرا به قتل خلیفه منتهی می شود .

 اعتماد نابجا  و حمایت ها بی دریغ از  یک عنصر نامطلوب ممکن است جامعه را به چه وضعی مبتلا کند، البته این به این  معنا نیست که حتما اگر دولتی به عنصر فاسد و نامطلوب و ظاهرا خیرخواهی اعتماد داشت خود او هم همجنس اوست، خیر! ما نمونه های تاریخی را داشتیم که عناصر غیر صالح در کنار انسان های صالح نفوذ کرده و ضربان جبران ناپذیری را وارد کرده اند و نمونه های نزدیکش ،کشمیری در نهاد ریاست جمهوری و کلاهی در حزب جمهوری اسلامی .

راه حل چیست؟

آنچه مردم باید بدانند ،این است که متولیان بخاطر حضورشان در مراکز قدرت بیش از دیگران در معرض لغزش هستند و به نظارت و امر و نهی بیشتری از جانب مردم نیاز دارند که می بایست با چشمانی باز عملکرد متولیان را نظاره کنند و نگذارند مسائل دسته چندم و اولویت سازی های کاذب و سرگرم کردن خصوصا جوانان که آینده سازان جامعه اند به مسائل تخدیر کننده و غفلت زا آنان را از انحرافات در سطوح مدیریتی جامعه غافل کند.

آنچه  باید مد نظر کارگذاران باشد و مهم است دولت ها اعتماد و حسن ظن بیش از اندازه به حلقه نزدیکان نداشته و هم خود ناظر باشند  و هم چشمانی را برای نظارت بر نزدیکان خود بگمارند و در صورت  دلسوزان در باب انحرافات نزدیکان ،تحقیق و تفحص نمایند و در صورت محرز شدن انحراف با منحرفین مماشات و تسامح نکنند، نه اینکه آنان را در حصن خود قرار داده و خط قرمز معرفی کنند.
 
 دستگاه های نظارتی باشد باید بدون توجه به موقعیت ها انتصابات با چشمانی تیزبین و همراه با عدالت از زمینه های انحراف جلو گیری و در صورت وقوع آن بدون مماشات و ملاحظات برخورد نماید . البته چنین دستگاهی برای چنین عملیاتی نیاز به سلامت و حریت عناصر  دارد که باید آنان را احصاء کند.

تنها در این صورت اعتماد جامعه به حاکمیت ترمیم و حفظ خواهد شد و مهمترین مألفه قدرت در حاکمیت که اعتماد و حضور و حمایت مردمیست باقی و تقویت خواهد شد. /انتهای پیام


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !