۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

  • دولت از بودجه به عنوان چماق استفاده می کند

    دولت از بودجه به عنوان چماق استفاده می کند

    فعال رسانه ای استان بوشهر گفت: حالا باید منتقدان دولت او از ترس قطع بودجه و شاید یارانه! به خدا پناه ببرند این قدر کم ظرفیتی در عدم تحمل منتقدان از جانب دولتی ها عواقب بدی در جامعه خواهد داشت.

آخرین اخبار