«اسداله قره خانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،در خصوص آخرین برنامه های کمیسیون درباره نرخ سوخت با بیان اینکه تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است، گفت: افزایش مصرف بنزین و قاچاق واقعیتی است که باید کنترل شود.

وی ادامه داد: برای کنترل این 2 معضل هنوز تصمیم گیری نشده و کمیسیون درحال مطالعه و بررسی راه کارهای ارائه شده، است.

قره خانی گفت: اگر افزایش مصرف داشته باشیم هرچقدر نفت تولید کنیم، به فرآورده تبدیل می شود که در نهایت سوخت شده و منجر به آلودگی محیط زیست می شود؛ در نتیجه سرمایه ملی هدر رفته و صادرات نفت‌مان کاهش پیدا می کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: طرح ها در دست بررسی است و تاریخ دقیق آن مشخص نیست. پس از جمع بندی توسط کمیته های مربوطه گزارش‌ها به کمیسیون ارائه خواهد شد.