امروز26 آذر 1396
کد خبر : 337410تاریخ ثبت : 1396/9/2 08:05:22
طی نامه ای اعلام شد؛

واکنش عضو علی البدل به اقدام غیر قانونی شورای شهر عالیشهر

دعوت برای حضور عضو علی البدل در شورا و سلب عضویت عضو اصلی با توجه به اینکه قانون شورا و آیین نامه های اجرایی و داخلی شوراهای شهرها به شکل صحیح و سلسله مراتب قانونی به شرح ذیل رعایت نشده و سلب عضویت و دعوت از عضو علی البدل در صلاحیت رییس شورا نبوده است.

به گزارش سپاس؛ به دلیل اینکه یکی از اعضاء شورای شهر عالیشهر صلاحیت لازم جهت ادامه همکاری در این مجموعه نداشته است رد صلاحیت و باید اولین عضو علی البدل با اعلام رسمی از سوی فرمانداری وارد صحن شورا شود.

این در حالی است که رئیس شورای شهر عالیشهر مستقیما برای دعوت از عضو علی البدل اقدام کرده که مورد واکنش وی قرار گرفته و نامه ای خطاب به این بی توجهی به قانون ارسال کرده است.

متن نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

به  :  آقای محسن زنده بودی رئیس محترم شورای اسلامی شهر عالیشهر

از :  حسین رنجبریان عضوعلی البدل شورا اسلامی شهر عالیشهر

موضوع : دعوت به شرکت در جلسات شورا بجای یکی از اعضائ اصلی

سلام علیکم

احتراما عطف به نامه شماره 715/ش/96 مورخ 16/8/1396 در خصوص حضور وشرکت در جلسه مورخ 20/8/96 شورا وهمچنین دعوتنامه های شماره 718/ش/96 و 720/ش/96 مورخ 17/8/1396 متضمن شرکت درجلسات مورخ 22/8/96 و23/8/96 شورا به استحضار می رسانم که نحوه دعوت از اینجانب به حضور درشورا و همپنین سلب عضویت عضو اصلی با توجه به اینکه  قانون شورا و آیین نامه های اجرایی و داخلی شوراهای شهرها به شکل صحیح و سلسله مراتب قانونی به شرح ذیل رعایت نشده و سلب عضویت و دعوت از عضو علی البدل در صلاحیت رییس شورا نبوده و اینجانب دعوت نامه های فوق را با توجه به موارد قانونی که در زیر اشاره شده  را فاقد وجاهت قانونی دانسته و توجه رییس شورا را جهت اجرای هرچه بهتر قانون و آیین نامه های مربوطه به موارد ذیل جلب می کنم.                                                                                                          

1- ازآنجاییکه  قانونگذار در بعضی از مواد موضوعی به شکل کلی مطرح و سپس نحوه و مسئولیت اجرای آن را در مواد بعدی  یا آیین نامه های مربوطه که به استناد مواد 106 و107 همین قانون به تصویب هیت وزیران رسیده  مشخص می نماید .

2- درهیچ جای تبصره ذیل ماده 7  قانون شورا اشاره ای  به اینکه رئیس شورا می تواند راسا نسبت  به سلب و یا اخراج عضو بابت غیبت و یا جایگزینی عضو علی البدل بجای  عضو اصلی نشده است.

3- طبق مواد 106 و107 وتبصره 2 ذیل ماده 89 قانون شورا وهمچنین ماده 27 آیین نامه اجرایی شوراهای شهر، وزارت کشور مسئول و ناظر اجرای این قانون می باشد.

4- قانونگذار در ماده 94 قانون شورا و تبصره 1 ماده 16 آیین داخلی شوراهای شهر تصریح دارد که  غیبت غیرموجه  باید با  تشخیص وتصویب شورا  باعث سلب عضویت عضو می گردد، درصورتیکه در این خصوص شورا هیچ گونه  مصوبه ای نداشته و رییس وهیئت رئیسه نمی توانند منحصرا  بجای کل اعضائ  شورا تصمیم بگیرند.  

5- مصرح ماده 26 آیین نامه اجرایی چنانچه عضوی شش جلسه متوالی و یا 12 جلسه غیر متوالی غیبت غیر موجه نماید که به تشخیص و تصویب شورا  رسیده باشد مراتب جهت سلب عضویت به هییت حل اختلاف موضوع  ماده 92  قانون شورا ارجاع  می شود لذا در این خصوص تاکنون مصوبه ای  در شورا به  تصویب نرسیده و رئیس و هیئت ریئسه  نمی تواند راسا بجای هیئت حل اختلاف تصمیم گیری نماید  و یکی از وظایف  ریئس شورا  پیگیری  مصوبات شورا است .

6- طبق تصریح  تبصره ذیل ماده 4 و ماده 15 آیین نامه داخلی شورا شهر ، ریئس شورا وظیفه دارد پس از قطعی شدن خروج عضو که با تشخیص و تصویب باشد مراتب را جهت جایگزینی عضوعلی البدل بصورت کتبی به فرمانداری گزارش داده  تا  فرماندار ازعضوعلی البدل جهت شرکت در شورا  دعوت بعمل آورد . که این سلسله مراتب رعایت نشده  است.

7- طبق تصریح بندهای ذیل مواد 6 آیین نامه اجرای و داخلی شورا شهرها که در رابطه  با  وظایف رییس شورا می باشد .در هیچ یک از بند ها مذکور، رییس شورا راسا اختیار سلب عضویت و یا اخراج عضو اصلی بابت غیبت غیر موجه و جایکزینی عضوعلی البدل را ندارد و ضمنا رییس شورا مسئول پیگیری مصوبات شورا است و نه فقط تصمیمات هئیت ریئسه

8-  شورا درماه 2 بار می تواند جلسه داشته باشد و درصورت ضرورت  و نیاز به تشکیل جلسات  بیشتر باید با توافق اعضا و تصویب شورا صورت بگیرد و یا اینکه به درخواست کتبی مسئولین مربوطه جلسه تشکیل شود.  لذا رییس شورا نمی توانند  بنا به دلخوا هرهفته چندین جلسه را تشکیل دهد. سئوال : دعوت به 3 جلسه در یک هفته با شماره های فوق الاشاره به استناد چه موادی از قانون و آیین نامه ای صورت  گرفته است.   لذا طبق مستندات قانونی و آیین نامه های اجرایی وداخلی ، دعوت نامه ها فاقد  وجاهت قانونی می باشد  ، مستند به ماده 9  وتبصره ذیل ماده 9 آیین نامه اجرایی شورا شهر،  ومواد قانونی وآیین نامه ای  مربوط به تشکیل جلسات فوق العاده

 

درپایان با توجه به مستندات قانونی فوق الاشاره خروج عضو از شورا بابت غیت غیر موجه باید به تصویب شورا رسیده وسپس به فرمانداری گزارش تا تشریفات  قانونی خود را طی  کند  و رونوشتی  جهت  استحضار به عضو مذکور ارسال  تا در جریان امور قرار گرفته و درصورت لزوم  به استناد تبصره های 2و3 ماده 92  پیگیری های قانونی خود را انجام دهد  و همچنین دعوت از عضو علی البدل طبق تصریح  قانون و آیین نامه  های مربوطه  باید از طریق فرماندار محترم بصورت  مکتوب  صورت بگیرد. و نظر به  اینکه  رئیس شورا در نامه شماره 715/ش/96 در خصوص جایگزینی اینجانب عضوعلی البدل به جای عضو اصلی و دعوت  به شرکت در جلسات شورا تشریفات قانونی را رعایت  نکرده و همچنین در صلاحیت رئیس شورا نبوده که  چنین اقدامی کند  فلذا این دعوت نامه ها به استناد موارد قانونی اشاره شده  فاقد وجاهت قانونی می باشد.

حسین رنجبریان      

عضو علی البدل شورای اسلامی شهر عالیشهر

 مورخ : 20/8/1396

Thumbnail

Thumbnail

پاسخ عضو علی البدل شورا شهر عالیشهر نسبت به نامه عضو علی البدل

نائب رئیس شورای شهر عالیشهر خطاب به این نامه در فضای مجازی نوشت که حسین رنجبریان در پی این نامه پاسخ داد: در جواب نائب رئیس شورا اگر طبق نوشته های شما،  شورا صلاحیت سلب عضویت و یا اخراج عضوی را از شورا ندارد لذا شورا از لحاظ قانونی صلاحیت دعوت از عضو علی البدل را نیز ندارد . اما جهت اطلاع شما  نحوه دعوت از عضو علی البدل را در آیین نامه اجرایی و  داخلی و جوابیه اینجانب ذکر شده  و همچین توصیه میکنم از رویه هایی که تاکنون در شهرستان ها و شورا های دیگر صورت گرفته مطالعه بفرمائید.

اما چطور که شما با کتمان کاری و تضییع حقوق اعضاء شورا رضای خداوند درآن وجود داشته .

اما تذکرات قانونی اینجانب رضای خداوند درآن نیست و به ضرر مردم عالیشهر است، بنده با مستندات ثابت میکنم  که این دعوتنامه ها وجاهت قانونی ندارد و باید فرماندار دعوت کند.

تصویر زیر یکی از اقدامات قانونی در دعوت از عضو علی البدل است.

Thumbnail

/انتهای پیام

 

 

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاهآخرین اخبار
 • حذف یک جدول از لایحه بودجه ۹۷ حاشیه ساز شد
 • بودجه های مردمی مدارس چه می شود؟
 • حجت‌الاسلام رئیسی به بوشهر می‌آید
 • بی‌مهری به قطب اقتصاد جنوب/ زمینه توسعه کنگان فراهم شود
 • جهیزیه ۶۱۶ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر تامین شد
 • 104 جنگ برای ازبین بردن فرهنگ و تمدن کشورها
 • پرداخت یارانه ۷ ساله شد
 • تداوم درخواست برخی مسئولان برای خرید سواری خارجی/ محکومیت یک ایرانی ـ کانادایی در امریکا
 • آزادی دو جاسوس هدف سفر انگلیس به تهران/ نمایندگان بودجه سال جدید را بر اساس بیکاری و تورم تصویب کنند
 • لایحه منطقه آزاد بوشهر دو هفته دیگر در مجلس/آیا اینبار بوشهر منطقه آزاد می شود؟
 • نبودعدالت آموزشی در برخی مدارس استان بوشهر
 • خط گاز 1200 کیلومتری از عسلویه تا کردستان احداث می‌شود
 • نماینده بوشهر، دیلم، گناوه: رئیس‌جمهور این اعداد و ارقام را از کجا آورده است!؟
 • رشد 258 درصدی بارش باران در استان بوشهر / استان بوشهر بيشترين افزايش بارندگي نسبت به پارسال را دارد
 • نمایشگاه کتاب بوشهر با ۳۰۰ ناشر افتتاح شد+تصاویر
 • گزینه‌های رهبری آینده به صورت فوق‌العاده محرمانه بررسی می‌شود/ سلامتی، نشاط و انگیزه رهبر انقلاب بسیار بالاست
 • کارهایی که آقای دکتر به جای دیدار با یانگوم می‌توانست انجام دهد
 • تصمیم احمقانه ترامپ نابودی اسرائیل را نزدیک کرد
 • بهره برداری از خاتمی و جهانگیری در ایام انتخابات و سپس چرخش فریبکارانه!
 • گوجه‌ کاران استان بوشهر ۱۰۰ هزار تن محصول خارج از فصل برداشت کردند
 • اصلاح طلبان حامی روحانی و خاتمی سر دوراهی قدرت طلبی/ جهانگیری برای 1400 از دولت خداحافظی می کند
 • روایت خواندنی از نحوه متلاشی شدن یک شبکه فساد/ واقعیت های تلخ از زندگی دختران "دبی" نشین
 • زمین‌خواری بزرگ در دشتستان کشف شد
 • تهدید، گلایه، نصیحت و کنایه، ویژگی جلسه جنجالی شورای شهر بوشهر
 • میانگین ارزش چک های برگشتی در استان بوشهر بیش از میانگین کشوری است
 • بارندگی پاییزی در بوشهر 10 درصد بیش‌ازحد نرمال است
 • با اقامه نماز در ادارات می‌توان مدیریت آسمانی داشت/ کسب رتبه برتر استان بوشهر در حوزه اقامه نماز
 • ۵۵۰۰ دانش‌آموز استان بوشهر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند
 • قصه زندگی در جوار غول‌های نفت و گاز/ سهم مردم بیکاری و آلودگی است
 • دهدار: این نامه الزام آور نیست/میگلی نژاد مدارک متقنی ارایه نداد
 • سامانه بارشی از روز پنجشنبه وارد استان بوشهر می‌شود
 • از راه‌هایی بروید که روندگان آن اندکند
 • کاپ قهرمانی ریاضیات آی مت جهان در دستان کودکان استان بوشهری قرار گرفت
 • ساز جدایی کشاورزان از ادرات کشاورزی کوک می شود
 • برنامه‌های متنوع ویژه ۹ دی در استان بوشهر برگزار می‌شود
 • محموله برنج قاچاق در کنگان توقیف شد
 • ۱۵۰ میلیارد ریال برای توسعه گردشگری روستایی کشور اختصاص یافت
 • لنج صیادی با 9 سرنشین در آب‌های بندر دیر مفقود شد
 • رشد 23 درصدی صید میگو نسبت به سال گذشته / امسال 2 هزار و 42 تن میگو صید شد
 • افزایش 50درصدی حقوق کارکنان رسمی و کاهش حقوق کارکنان شرکتی
 • ارسال 600 اثر به سومین اجلاس نماز استان بوشهر / برگزاری سومین اجلاس نماز استان بوشهر با عنوان "نماز و فضای مجازی"
 • روستاهای بوشهر، سوژه مدرسه سینمایی عمار می‌شوند
 • توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۲۴ آذرماه برای استان‌های جنوبی
 • تشکل‌های دانشگاه آزاد بوشهر تصمیم ترامپ علیه قدس شریف را محکوم کردند
 • اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گاز بوشهر
 • یک زن به فرمانداری دشتی نزدیک شد
 • جرائم رایانه‌ای در دشتستان ۱۷ درصد کاهش یافت
 • تیم سیاسی روحانی درحال ایجاد فضای جدید هستند
 • نفس دشت‌های دشتستان به شماره افتاد/ برداشت از ۳۰۰۰ چاه غیرمجاز
 • استفاده از مواردی که کمتر به آن فکر می کنیم برای آموزش خانواده ها
 • آرشیو
  فیلم و کلیپ
  تصاویر برگزیده