امروز2 آذر 1396
آخرین اخبار
کد خبر : 332702تاریخ ثبت : 1396/7/23 09:28:55
کلکسیون مشکلات نابینایان در دشتی

نبود سرویس های رفت و آمد مخصوص نابینایان/ راه پله های ادارات برای نابینایان کابوس است

مسئولان هر کشور باید امکانات موجود در سطح شهر ها را با توجه به حضور نابینایان و سیر اقشار معلول در جامعه طراحی کنند تا آنها هم بتوانند از امکانات موجود در شهر ها استفاده کنند.

به گزارش سپاس؛  روشندل اهل دشتی گفت: گرچه در رفت و آمد شهری و حتی بین شهری مردم حریم را نگه داشته و به من احترام می گذارند اما نشستن یک فرد نابینا در ماشینی با تعداد زیاد مسافر سخت و دشوار است، گاهی مجبورم با وجود سختی مسیر های بین شهری در گرمای طاقت فرسا به هنگام رسیدن به مقصد کاملا از هوش می روم.

۱۵ اﮐﺘﺒﺮ مصادف با ۲۳ مهر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

مسئولان هر کشور باید امکانات موجود در سطح شهر ها را با توجه به حضور نابینایان و سیر اقشار معلول در جامعه طراحی کنند تا آنها هم بتوانند از امکانات موجود در شهر ها استفاده کنند.

در این بین شهرداری ها نقش اساسی در طراحی ساختمان های اداری و استفاده نابینایان از بخش های مختلف اداری را ایفا می کند.

وجود جایگاه های مخصوص افراد نابینا، طراحی راه پله های مخصوص نابینایان، تکریم نابینایان در هنگام مراجعه به ادارات و سرویس رفت و آمد در کلان شهرها برای نابینایان می تواند کمترین خدمات هر شهری برای این قشر در جامعه باشد.

شهرستان دشتی به دلیل قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشک استان بوشهر دارای تابستانی گرم و سوزان است و وجود سایبان برای نابینایان در فصل گرم تابستان را برای قشر نابینا ضروری به نظر می رسد.

مریم ذوالفقاری از نابینایان شهر شُنبه که به دلیل عارضه هپاتیت بینایی دو چشم خود را از دست داده است در گفتگو با این پایگاه خبری در مورد مشکلات سر راه نابینایان گفت: متاسفانه هرگاه از شُنبه به مرکز شهرستان می روم در اولین قدم به دلیل نبود سرویس مخصوص نابینایان مجبورم با سرویس های عمومی رفت آمد کنم و این یکی از بزرگترین مشکلات من در زندگی است.

وی افزود: گرچه در رفت و آمد شهری و حتی بین شهری مردم حریم را نگه داشته و به من احترام می گذارند اما نشستن یک فرد نابینا در ماشینی با تعداد زیاد مسافر سخت و دشوار است، گاهی مجبورم با وجود سختی مسیر های بین شهری در گرمای طاقت فرسا به هنگام رسیدن به مقصد کاملا از هوش می روم.

این روشندل شُنبه ای در مورد وضعیت امکانات شهری در مرکز شهرستان دشتی نیز گفت: در مرکز شهرستان هیچ امکانات اختصاصی برای معلولین مانند راه پله های مخصوص نابینایان و معلولین و یا جایگاه انتظار برای آنها طراحی نشده است و این سختی کار نابینایان را در مواجه با مشکلات ادارای دو چندان می کند.

محمد احمدی از نابینایان شهر کاکی هم در گفتگو با این پایگاه خبری در مورد مشکلات نابینایان در شهر خود گفت: متاسفانه در شهر ما امکانات در حد معلولین و نابینایان وجود ندارد و اگر نابینایی بخواهد برای انجام کاری اداری وارد اداره ای شود به تنهایی نمی تواند وارد آنجا شود.

وی در مورد امکانات ورزشی مخصوص نابینایان نیز گفت: متاسفانه سالن های ورزشی برای نابینایان طراحی نشده است و تربیت بدنی هم توجهی به این امر نمی کند، شاید اگر مسئولین کمی خود را جای ما می گذاشتند اندکی از مشکلاتمان را درک می کردند.

طبق قانون عصای سفید ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ، آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻗﻄﺎر، اﺗﻮﺑﻮس، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﮐﺸﺘﯽ، ﻫﺘﻞ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

شاید این قانون در شهرستانی مانند دشتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و این خود یکی از بزرگترین معضلات شهری و از نواقصات یک شهر فرهنگی است، اگر ما ادعای نگین فرهنگی جنوب را داریم باید فرهنگ مواجه باقشر نابینا را هم مانند دیگر فرهگ ها در قاموس اجتماعی خود اضافه کنیم و به آن احترام بگذاریم.

گزارش: وحید ابراهیمی

/ انتهای پیام

اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه  آخرین اخبار
 • غم زلزله در غرب کشور/ باران تیترها را شست
 • واکنش عضو علی البدل به اقدام غیر قانونی شورای شهر عالیشهر
 • ساسان نوذری راهی کنگره شعر فرهنگیاران پاسدار شد
 • پیروزی بر داعش، تجلی وعده «ان تنصروالله ینصرکم» بود/ معامله‌گری‌های عرصه دیپلماسی، فرو رفتن در گرداب فتنه‌گری‌های نظام سلطه است
 • قیمت نان در تهران ۱۵ درصد گران شد
 • هر جنگ جدید به محو رژیم صهیونیستی از جغرافیای عالم منجر خواهد شد
 • نامه فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی به رئیس جمهور/ لزوم ارتقای شفافیت بودجه ۹۷
 • بارش باران و تکرار مشکلات در بوشهر/ آبگرفتگی معابر و تعطیلی مدارس
 • انتقام خون شهدای مدافع حرم توسط سردار سلیمانی گرفته شد
 • لنج تجاری در آبهای بوشهر غرق شد
 • تخریب اموال شهروند دلواری با چاشنی توهین/شهردار دلوار: بعد جوابیه می دهم
 • مدارس و دانشگاه های بوشهر در نوبت صبح استان بوشهر تعطیل شد/ تعطیلی نوبت عصر اعلام می شود
 • تمام جبهه کفر در مقابل اسلام ایستاده است
 • از شریف حسین تا البوکمال
 • بی توجهی به استخدامی نیروهای بومی در وزارت نفت/ سهم استان بوشهر از 50درصد به 10درصد رسید
 • کمک‌رسانی به هشت روستای زلزله‌زده کرمانشاه به سپاه بوشهر واگذارشد/بسیج یک نیروی مکتبی و مردمی است
 • برگزاری مراسم پاسداشت شهدای مدافع حرم در بوشهر با حضور خانواده شهید حججی
 • بسیجی باید برای حل مشکلات مردم کفش آهنی به تن کند/ هدیه شهید پلارک به گروه برتر جهادی گناوه
 • طرح پایش وزن کیف و کوله پشتی دانش آموزان دختر اجرا شد
 • انتقال اداره کمیته امداد(ره) بخش مرکزی به چغادک
 • اجرای خدمات جهادی ادارات دشتی در سطح شهر خورموج
 • مشاور جوان سالاری به دنبال مدیرکل امور اجتماعی گراوند
 • رونق دوباره شرکتهای هرمی
 • رهبر معظم انقلاب وارد کرمانشاه شدند
 • گزارش تصویری پیاده روی بزرگ ولایت در برازجان
 • برگزاری هفت هزار برنامه هفته بسیج در استان بوشهر/ شهادت‌طلبی خصوصیات ذاتی بسیج است
 • پاسداشت یاد شهدا بزرگ‌ترین مکارم اخلاقی در دین اسلام است
 • پروژه بزرگترین مجموعه ورزش های آبی در حد کلنگ زنی باقی ماند / کلنگ آقای وزیر پیش ما جا ماند
 • اگر عمری باقی باشد سال آینده خادم زائرین اربعین د رکربلا هستم/ وحدت شیعه و سنی در اربعین موج میزند
 • بوشهری‌ها ۵۱۱ واحد خون به زلزله‌زدگان کرمانشاه اهدا کردند
 • گشت‌های محله‌ای در بوشهر فعال می‌شود/ کمک به معیشت مردم
 • آلاچیق های غیر ایمنی کام گردشگر شیرازی در بوشهر تلخ کرد/ عضو شورا: کمترین شرایط ایمنی در آلاچیق‌های نوار ساحلی بندر بوشهر
 • کمک نقدی و غیر نقدی به زلزله زده گان/ تغییر مسیر پیاده روی مردم چغادک در روز شهادت امام رضا(ع) بدون مشورت اوقاف
 • آموزش نظامی 100هزار نفر طی یک سال اخیر/ برنامه مفصلی برای سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی بسیجیان داریم
 • امهال تسهیلات و پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به زلزله زدگان
 • از سرباز تا درجه دار در لباس خدمت به کردهای مهربان/ نیروهای نظامی در کرمانشاه چه می کنند؟
 • گزینه نهایی سرپرست شهرداری بوشهر مشخص شد
 • افزایش قیمت مهم‌ترین عامل بی‌توجهی به کتاب‌خوانی/ حمایت اداره فرهنگ و ارشاد از کتابفروشی کافی نیست
 • مراسم رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع) در بوشهر برگزار می‌شود
 • استفاده از فاینانس برای عملیاتی کردن راه‌آهن بوشهر به شیراز
 • سروستان میزبان نمایندگان مردم بوشهر می شود
 • یک بام دوهوای مخابرات دشتی برای نصب آنتن 4G در شُنبه
 • لزوم آسفالت کمربندی تنگک‌ها
 • درخواست از بوشهری‌ها برای اهدای خون به زلزله‌زدگان غرب کشور/ به گروه خونی O - و O + نیاز است
 • استان بوشهر فضای مناسبی برای نگهداری اسناد ندارد/ ثبت 250هزار پایان نامه در تالار منابع دیجیتال
 • امر به معروف و نهی از منکر، درسی از عاشورا
 • زلزله ۷ ریشتری در ایران و عراق به روایت تصاویر
 • رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌های لشکری و کشوری را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله فراخواندند
 • خطر جدی کمین شناورهای صیادی و سفاری در دلوار
 • تاکنون 141 نفر کشته و بیش از 1683 نفر مصدوم شده اند/ به کارگیری بالگردهای سپاه و ارتش برای امداد رسانی/ پس‌لرزه‌ ۴.۶ ریشتری در سرپل‌ذهاب
 • آرشیو
  فیلم و کلیپ
  تصاویر برگزیده