برخورد شدید دو خودروی جنسیس کوپه در کنگان حین مسابقه
تصادف شدید دوتا خودروی هیوندای جنسیس کوپه با یکدیگر در کنگان اتقاق افتاد گفتنی است که این دو ماشین در حال مسابقه بودند که به هم برخورد کردند.
كدخبر: id-287241
تاريخ: 2017-01-07 21:53:06

به گزارش "سپاس"، به نقل کوگانا،تصادف شدید دو خودروی هیوندای جنسیس کوپه قرمز رنگ با یکدیگر در کنگان اتقاق افتاد.

گفته می شود این دو خودرو در حال مسابقه بودند که به هم برخورد کردند.

خوشبخانه به سرنشنیان دو ماشین آسیب نرسیده است.