مراسم موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

مراسم موسسه خیریه آبشار عاطفه های در بوشهر برگزار شد. /عکاس: ایمان شجاعی مقدم