راهپیمایی 22 بهمن دلوار

حضور پرشور مردم دیار شهید رئیسعلی دلواری در راهپیمایی 22 بهمن