میز خدمت با حضور استاندار در بوشهر

صبح امروز میزخدمت با هدف پاسخگویی مستقیم مسئولین به مردم با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، معاونین و سایر مسولین در مصلی جمعه شهر بوشهر بر پا شد. عکاس:صدیقه دهباشی