اجراهای خیابانی جشنواره تئاتر فجر

اجرای نمایش خیابانی جاده قیدار از سنندج و بوکس از مشهد از جمله برنامه های سی‌ و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تهران بود که در محوطه خانه هنر مندان و تئاتر شهر برگزار شد.