اختتامیه کنگره ملّی «به شهادت سکوت» در برازجان

اختتامیه کنگره ملّی «به شهادت سکوت» با حضور جمعی از مسئولین و مردم در کاروانسرای مشیرالملک برازجان برگزار شد.