نمایشگاه کتاب در بوشهر به روایت تصویر

نمایشگاه کتاب در مرکز بوشهر با دعوت از ناشران برگزار و شاعر انقلابی حجت الاسلام انصاری نژاد از آن بازدید کردند. عکاس: امین فرامرزی