مراسم استقبال از عرفان زنده پی در بوشهر

مراسم استقبال از عرفان زنده پی مدال آور بوشهری حاضر در مسابقات آسیایی شانگهای چین رشته قایقرانی در ماده کانوکانادایی با حضور پر شور مردم و مسولین در فرودگاه بین المللی شهر بوشهر برگزار شد. عکاس:صدیقه دهبباشی