نمایشگاه تاریخ اسلام در روستای فقیه حسنان

نهمين سال نمایشگاه تاریخ اسلام با محوریت تکرار تاریخ در روستای فقیه حسنان از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر با استقبال پرشور مردمی بر پا شد. عکاس:صدیقه دهباشی