جاذبه های کوه نمک کردلان

روستای کردلان موسوم به کردلو از توابع بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی با 120 خانوار و جمعیتی حدود 750 نفر می باشد. یکی از جاذبه های این روستا، کوه نمک روستاست که در قسمت جنوبی روستا واقع شده است. وجود قندیل های نمکی، استوانه های زیبای نمکی و مسیر های یک دست سفید از نمک از جاذبه های این کوه نک به شمار می رود. تصاویر کوه نمک کردلان را از قاب دوربین شهاب اکفوره عکاس جوان شُنبه ای می بینیم: