موکب خدام الحسین در بوشهر

موکب خدام الحسین در دهه دوم محرم توسط کانون انقلابیون جواندر شهر بوشهر برپا بود. عکاس:صدیقه دهباشی