بازدید دانش آموزان از نمایشگاه فضای مجازی

صبح امروز دانش آموزان مقطع ابتدایی از نمایشگاه آشنایی با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی بازدید کردند.عکاس:صدیقه دهباشی