عزاداری عرب های مقیم بوشهر

مراسم عزاداری عرب های مقیم بوشهر کوی فضیلت در دهه اول محرم برگزار شد.عکاس:صدیقه دهباشی