مراسم شام غریبان شهرستان جم

مراسم شام غریبان در نقاط مختلف شهرستان جم با برپایی زیارت عاشورا، عزاداری یاران حسینی و تعزیه برگذار گردید.