مراسم تعزیه روز عاشورا در بوشهر

مراسم تعزیه روز عاشورا در بندرگاه بوشهر برگزار شد. عکاس: فاطمه سروری