جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید در بوشهر برگزار شد. عکاس:صدیقه دهباشی