پایگاه اطلاع رسانی سپاس - گروه جهادی بسیج دانشجویی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

گروه جهادی بسیج دانشجویی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

اردو جهادی دانشکده تصحیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های بهداشت و درمان، عمرانی، آموزشی، فرهنگی ،مشاوره و ورزشی در روستای گلستان ساحلی از تاریخ 12 مرداد ماه تا 23 مرداد ماه در حال برگزاری است. عکاس: افسانه فرد تاریخ:1395/05/21 02:58:23