گروه جهادی بسیج دانشجویی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

اردو جهادی دانشکده تصحیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های بهداشت و درمان، عمرانی، آموزشی، فرهنگی ،مشاوره و ورزشی در روستای گلستان ساحلی از تاریخ 12 مرداد ماه تا 23 مرداد ماه در حال برگزاری است. عکاس: افسانه فرد