پایگاه اطلاع رسانی سپاس - بازدید خبرنگاران از شرکت صدرا

بازدید خبرنگاران از شرکت صدرا

بازدید خبرنگاران از شرکت صدرا به مناسبت روز خبرنگار انجام شد. عکاس: صدیقه دهباشی تاریخ:1395/05/20 10:25:04