مسابقه اهداف ثابت به مناسب ورود شهدای گمنام در بوشهر

به مناسب ورود شهدای گمنام به استان بوشهر مسابقه اهداف ثابت در سالن تیراندازی شهداء برگزار شد. عکاس: صدیقه دهباشی