پایگاه اطلاع رسانی سپاس - برگزاری امتحان کنکور در بوشهر

برگزاری امتحان کنکور در بوشهر

امتحان کنکور در بوشهر در رشته های تجربیف علوم انسانی و ریاضی فیزیک در دانشگاه خلیج فارس با 65 درصد خانم و 35 درصد آقا برگزار شد. تاریخ:1395/04/26 04:10:30