پایگاه اطلاع رسانی سپاس - اختتامیه نخستین جشنواره نشان محبت در استان بوشهر

اختتامیه نخستین جشنواره نشان محبت در استان بوشهر

جشنواره نشان محیت در 19 استان کشور برگزار شده که اختتامیه آن با حضور مسولین استانی و کشوری برگزار شد تاریخ:1397/12/22 12:32:43