پایگاه اطلاع رسانی سپاس - سه لاله گلگون در دستان مردم بوشهر به خاک سپرده شد

سه لاله گلگون در دستان مردم بوشهر به خاک سپرده شد

صبح امروز 19 اسفندماه سال 1397 پیکر پاک سه شهید گمنام بر دستان مردم ولایتمدار بوشهر تشیع و یه خاک سپرده شد. تاریخ:1397/12/19 07:48:55