پایگاه اطلاع رسانی سپاس - جلسه هماهنگی کنگره سرداران و 2000 شهید استان برگزار شد

جلسه هماهنگی کنگره سرداران و 2000 شهید استان برگزار شد

جلسه هماهنگی فرماندهان نواحی با دبیرخانه کنگره سرداران و 2000 شهید استان بوشهر صبح امروز برگزار شد تاریخ:1397/011/7 10:58