بارش شدید باران در بوشهر

سامانه بارش باران از روز چند روز قبل وارد استان بوشهر شد و طبق اعلام سازمان هوا شناسی استان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.