دومین روز از حضور راهیان نور دانش آموزان خواهر در مناطق عملیاتی شرق کارون به روایت تصویر

دومین روز از اردوی راهیان نور بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت بسیج فاطمه زهرا سلام الله علیها شهرستان بوشهر ازیادمان های مناطق عملیاتی دیدن کردند که خلوت دانش آموزان خواهر با شهداء دیدنی است و این حس و حال با هیچ قلمی نمی توان ترسیم کرد.