آمریکا زیر پای مردم آبدان شهرستان دیر لگد مل شدند

مراسم 13 آبان در بخش آبدان شهرستان دیر استان بوشهر همزمان با سراسر کشور برگزار شد.// عکاس: رضا محمدی