کاروان راهیان نور بوشهر در اردوگاه مناطق عملیاتی مارد

در ایام هفته بسیج دانش آموزی کاروان راهیان نور اعزام دیار ایثار و مقاومت شدند و ابتدا در اردوگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها استقرار یافتند.