راهپیمایی باشکوه 13 آبان در بوشهر برگزار شد

راهپیمایی باشکوه 13 آبان در بوشهر با حضور مردم و مسئولین برگزار شد